Over Cito

Een belangrijke factor die meetelt in de nauwkeurigheid van de schatting is het aantal leerlingen waarop het schoolrapport is gebaseerd. Bij een kleine groep leerlingen kan een enkele leerling met een extreem hoge of lage score een grote invloed hebben op de gemiddelde score van uw school. Bij grotere groepen leerlingen vallen extreem hoge en lage scores makkelijker tegen elkaar weg. Het gemiddelde van grotere groepen leerlingen geeft daarom beter en nauwkeuriger de prestaties van uw school weer dan het gemiddelde van een kleine groep leerlingen. Met andere woorden: hoe groter het aantal leerlingen, hoe nauwkeuriger de schatting. Een schoolrapport gebaseerd op minder dan 10 leerlingen geeft geen betrouwbare schatting, omdat de scores van individuele leerlingen een te grote invloed op het gemiddelde hebben.

http://cito-toets-oefenen-vragen.pen.io
http://oefenencito.yolasite.com
http://cito-toets.is-oke.nl
http://studievaardighedencito.startspot.nl
http://woordenschatcito.startspot.nl
http://rekenenopcito.startspot.nl
http://citorekenenoefenen.startspot.nl
http://cito-toets-oefenen.startspot.nl
http://citostudievaardigheden.startspot.nl
http://rekenencito.startspot.nl
http://citotoetsrekenen.kijk-menu.nl
http://citotoetstrainen.linkcorrect.nl
http://studievaardighedencito.linkcorrect.nl

Advertentie

Cito overzichtelijk gemaakt

Betrouwbaarheidsinterval rondom een gecorrigeerd gemiddelde Elke schatting heeft een bepaalde mate van onzekerheid. Daarom spreken we ook wel van verwachte gemiddelden als we het over de gecorrigeerde gemiddelden hebben.
Om de onzekerheid aan te geven, rapporteren we in de tweede en vierde kolom de ondergrens en de bovengrens van het 90% betrouwbaarheidsinterval en dit wordt ook grafisch weergegeven met een donkergrijze balk. Grofweg kan gezegd worden dat een school gemiddeld presteert als de nullijn binnen de donkergrijze balk ligt. Een school scoort bovengemiddeld als de donkergrijze balk rechts van de nullijn ligt en ondergemiddeld als de donkergrijze balk links van de nullijn ligt.